Endodoncja czyli kanałowe leczenie zębów

endodoncja Endodoncja (potocznie zwana leczeniem kanałowym) polega na leczeniu chorób miazgi zęba to znaczy oczyszczeniu kanału, jego dezynfekcji, a następnie wypełnieniu odpowiednim materiałem. W klinice Smile Makers leczenie kanałowe odbywa się zazwyczaj pod mikroskopem. Postępowanie takie zapewnia wyraźny, powiększony, trójwymiarowy obraz anatomii zęba, lokalizacji jego kanałów oraz szerokie pole widzenia obszaru poddanego zabiegowi. W naszej klinice gabinety wyposażone są w nowoczesny sprzęt endodontyczny marki Zeiss

 

Leczenie endodontyczne (kanałowe) pod mikroskopem nie jest zarezerwowane wyłącznie dla przypadków trudnych, bądź z powikłaniami, lecz jest standardową procedurą mającą na celu zminimalizowanie powikłań podczas udrażniania kanałów. Bez użycia mikroskopu poszukiwanie ujść kanałów odbywa się na ślepo i może prowadzić do jego pominięcia. Praca w powiększeniu maksymalizuje szansę powodzenia zabiegu oraz poprawia rokowanie terapeutyczne. Dostosowując się do wytycznych współczesnej endodoncji, kanały opracowujemy do takiego rozmiaru i kształtu, aby poprawić penetrację i cyrkulację płynów dezynfekujących tkanki. Wspomniana procedura zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnego powikłania , czyli niedopełnienia kanałów. Ze względu na lepszą widoczność oraz dostęp do obszaru zabiegowego, procedura wypełnienia kanałów pod mikroskopem ma większą skuteczność.

W klinice Smile Makers, aby zwiększyć prawdopodobieństwo wypełnienia zachyłków i czasem kanałów bocznych, system kanałowy wypełniamy ciekłą gutaperką.

Po wypełnieniu kanału każdorazowo wykonujemy kontrolne zdjęcie RTG przy użyciu cyfrowej radiowizjografii.

Kiedy najczęściej zalecane jest leczenie kanałowe?

Każdy przypadek chorobowy rozpatrywany jest indywidualnie, natomiast do najczęstszych przyczyn rozpoczęcia leczenia endodontycznego możemy zaliczyć m.in. : obumieranie zęba spowodowane jego urazem, nieszczelne wypełniania, wielokrotne leczenie tego samego zęba, nieprawidłowe kanałowe leczenie.

Więcej na temat leczenia kanałowego, mogą Państwo przeczytać w zakładce Pytania i odpowiedzi Endodoncja