Jakie są wskazania do wykonania licówek porcelanowych?

Licówki są to cienkie płatki ceramiki, które nakleja się na przednie powierzchnie zębów. Głównymi wskazaniami do licówek są: diastema, nieznaczna zmiana kształtu bądź koloru zębów, liczne ubytki przyszyjkowe, erozje. Licówki są zabiegiem estetycznym, nie leczniczym.